گروه صنعتی معدنی زرین
Zarin Industrial & Mining Group
Search

همکاری گروه صنعتی و معدنی زرین با دومین دوره رقابت علمی کنز بنیاد علم و فناوری مصطفی (ص)

مطالبی که در این قسمت میخوانید

معدن و صنایع معدنی، از محورهای اصلی دومین رقابت علمی کنز

دومین دوره رقابت علمی کنز 1400 امسال در حالی برگزار می‌گردد که به سبب همکاری گروه صنعتی و معدنی زرین با این رویداد، حوزه «معدن و صنایع معدنی» برای نخستین بار از محورهای این رقابت علمی است.

بخش‌های رقابتی

هر دستاورد علمی و فناوري درقالب ایده، کتاب، مقاله، اختراع، نمونه اولیه، MVP  و یا محصول جدید در این رقابت علمی قابل قبول است

درباره کنز

 بنیاد علم و فناوري مصطفی با پیروي ازآموزه‌هاي اسلام، فعالیت‌هاي خود را درزمینه گسترش علم و فناوري در جهان اســـلام دنبال می‌کند و برنامه‌هایی چون تقدیر از دانشمندان جهان اسلام، معرفی استعدادهاي جوان و گسترش همکاري در حوزه علوم و فناوري‌هاي نوین را در دستور کار خود قرار داده‌است. در همین راستا بنیاد علم و فناوري مصطفی رقابت علمی کنز (کاربرد دانش و اندیشه براي جامعه) را در بین دانشمندان، دانشگاهیان و نوآوران جوان زیر 45 سال جهان اسلام برگزار می‌نماید.

محورهای کنز

این رقابت علمی با هدف به‌کارگیري علم، فناوري و نوآوري در حل مشکلات جهان اسلام در حوزه‌هاي مختلف زیر برگزار می‌گردد. شرکت‌کنندگان می‌توانند درقالب ویدئويی3 تا 5 دقیقه‌اي، دستاورد علمی و یا راهکارهاي نوآورانه خود در حل مشـــکلات جهان اسلام را معرفی نموده و در سایت رویداد بارگذاري نمایند.

 1. اقتصــــاد، بانکداري و تامین مالی
 2. آب، محیط زیسـت و انرژي
 3. فناوري اطلاعات و ارتباطات
 4. بهداشت و فناوري پزشکی
 5. حمل و نقل
 6. و حوزه ویژه 1400: معدن و صنایع معدنی

جوایزکنز

 1. مدال و تقدیرنامه کنز
 2. نشان طلاي 30 گرمی
 3. کمک هزینه فرصت مطالعاتی به ارزش 2000 دلار
 4. امتیاز ویژه جهت بهره‌مندي از پلتفرم‌هاي شبکه‌سازي‌ بنیاد علم و فناوري مصطفی شامل: EISA و STEP
 5. هرراه حلی براي چالش‌هاي اعلام شده توسـط موسسات بین‌المللی، به‌منظور همکاري و تجاري سازي راه‌حل، درصورت تمایل، به موسسه مرتبط تحویل داده می‌شود.

خبرهای مرتبط