گروه صنعتی معدنی زرین
Zarin Industrial & Mining Group
Search

زیرمجموعه‌های گروه صنعتی و معدنی زرین

گروه صنعتی و معدنی زرین شامل ۲۵ شرکت است که در بخش‌های مختلف معدنی، سرمایه‌گذاری، شتابدهی و مسئولیت اجتماعی فعالیت می‌کنند. این شرکت‌ها در حوزه‌های مختلفی از فرآوری، استخراج معدن تا صادرات مشغول به فعالیت هستند و در شهرهای مختلفی مانند زنجان، ایجرود، ماهنشان، مهریز، طبس و آبیک پراکنده‌اند.

کانی یاران

توسعه معادن و فلزات کانی یاران زرین

1401/10/10

شماره

27

انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان و صادرکنندگان شمش و سرب ایران

1400/01/29

شماره

26

فلات زرین کیمیا

توسعه معادن فلات زرین کیمیا (سهامی خاص)

1398/06/26

شماره

25

شرکت فناوری های متین آسمان پارس (دکتر مایکو)

1398/06/26

شماره

24

زرین روی کاسپین(سهامی خاص)

1397/05/30

شماره

23

احیاء و توسعه معادن زرین سرب مرکزی(سهامی خاص)

توسعه معادن زرین سرب خاورمیانه (سهامی خاص)

1397/04/25

شماره

22

زرین شیمی گستر خاورمیانه(سهامی خاص)

1397/02/09

شماره

21

زرین روی کاسپین (سهامی خاص)

1400/01/29

شماره

20

زرین ترابر خاورمیانه(سهامی خاص)

1396/07/04

شماره

19

توسعه معادن سرب و روی مهدی آباد(سهامی خاص)

فرآوری املاح معدنی زرین خاورمیانه ( سابق)

1393/02/29

شماره

18

زرین روی کاسپین (سهامی خاص)

1400/01/29

شماره

17

سیمین معدن البرز(سهامی خاص)

1391/08/14

شماره

16

بین المللی توسعه تجارت الکترونیک خاورمیانه(سهامی‏ خاص)

1389/12/28

شماره

15

گروه صنعتی و معدنی زرین خاورمیانه خاص)

فرآوری املاح معدنی زرین خاورمیانه ( سابق)

1389/07/13

شماره

14

فرآوری معدنی زرین البرز ایرانیان (سهامی خاص)

تولید کودشیمیائی البرز ایرانیان ( سابق)

1389/04/26

شماره

13

توسعه تجارت امید ایرانیان (سهامی خاص)

1388/01/31

شماره

12

بازرگانی جمیلی (سهامی خاص)

1388/01/31

شماره

11

ذوب گران رنگین فلز (سهامی خاص)

1388/10/23

شماره

10

تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (سهامی عام)

1388/09/22

شماره

9

بین المللی تحقیقات صنعت و معدن آیرما (سهامی خاص)

1386/12/27

شماره

8

بنیاد علم و فناوری جمیلی(مؤسسه)

1386/08/13

شماره

7

صنعتی معدنی کیمیای زنجان گستران ( سهامی عام)

1386/05/13

شماره

6

گسترش صنایع روی ایرانیان (سهامی عام)

1384/07/19

شماره

5

زرین روی کاسپین (سهامی خاص)

1400/01/29

شماره

4

صنعتی ومعدنی فلزات غیر آهنی ایران (سهامی خاص)

1400/01/29

شماره

3

توسعه صنایع روی خاور میانه (سهامی خاص)

تولیدی شمش روی نوسازان زنجان (سابق)

1377/07/06

شماره

2

سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان ( سهامی خاص)

1373/10/28

شماره

1